Kerkdienst | Herbevestiging ds. Lydia Kansen

Deze zondag gaat onze wijkpredikant Lydia Kansen voor en wordt zij opnieuw als predikant aan de Nieuwe Kerk verbonden. We zijn heel blij dat ze onze predikant blijft. Van harte welkom in deze feestelijke dienst! Let op: ook lees je hier info over de KND!

Zondag 27 augustus vanaf 10:00 uur, locatie: Nieuwe Kerk

Op 10 september 2013 werd Lydia bevestigd als missionair predikant van de Nieuwe Kerk. Voor een periode van vier jaar, dachten we. Zondag 27 augustus 2017 zou eigenlijk haar afscheidsdienst zijn. Maar Lydia's aanstelling is inmiddels omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd, dus we hoeven voorlopig nog geen afscheid van elkaar te nemen. We zijn daar erg dankbaar voor, en willen daar in deze dienst bij stilstaan. We willen danken voor de afgelopen vier jaren, en Lydia opnieuw Gods zegen toebidden voor haarzelf en voor haar werk als predikant in onze gemeente. Je bent van harte welkom.

Over de dienst - Thema: “Dat ben ik.”
"Wat omgaat in een mensenhart is als diep verborgen water,
iemand met inzicht brengt het naar boven." (Spreuken 20: 5)

Is het je weleens overkomen: je bent met iemand in gesprek en ineens stelt diegene een vraag die helemaal raak is. Het gesprek gaat niet langer over alledaagse dingen, maar over wie je ten diepste bent, over wat je bezighoudt en boeit, over waar je omheen loopt of bezorgd over bent.
Dat gebeurde in Samaria op een onmogelijk moment, het heetst van de dag. Jezus ontmoet een vrouw en stelt net die vraag, waardoor zij niet meer om zichzelf heen kan. Maar van Jezus geldt eigenlijk hetzelfde, ook Hij kan niet anders dan op een gegeven moment zeggen: "Dat ben ik."
In Johannes 4 zien we hoe Jezus pastoraal is, maar tegelijk missionair. Hoe hij revolutionair aan conventies voorbij gaat en dan profetisch spreekt.
Boeiend om te ontdekken wat dat betekent voor ons nu project LINK wordt afgesloten en we de lessen van de afgelopen jaren meenemen.
Mooi als jij er zondag bij bent!

vrede en alle goeds
Lydia

Voor de kinderen
Er is crèche voor kinderen tot en met 3 jaar. Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool (4 tot 9/10 jaar). Er is geen kindernevendienst voor de Gangmakers (10 t/m 11/12) en geen crackers (12-14 jaar).

Kindernevendienstruimtes
In verband met de verbouwing van de Warmoes en het groeiende aantal kinderen hebben we op dit moment een gebrek aan ruimtes. We zijn op zoek naar een oplossing.

Voor komende zondag betekent dit dat er alleen kindernevendienst is voor de groepen 1 t/m 6.
De kinderen van groep 1 in de linkerzaal van de nieuwe keten.
De kinderen van groep 2 in de middenzaal van de nieuwe keten.
De kinderen van groep 3 t/m 6 in de locatie Jenaplanschool Oude Kerkstraat.

Liturgie
Vanaf zaterdag vind je in de NK-app de liturgie. Ga naar de app via je computer of telefoon via de url mijn.nk-utrecht.nl. De app is ook als native app te downloaden via de stores (zoek op Chrch).

Schriftlezing
Spreuken 20: 5
Johannes 4: 1-29; 39

Collecte:
1e collecte, Wijkdiaconie
2e collecte, Studentenpastoraat

De Nieuwe Stek
Wil je nieuwe mensen ontmoeten, omdat je nieuw bent in de kerk, omdat je dat gewoon leuk vindt of omdat je gastvrijheid belangrijk vindt, dan is de Nieuwe Stek dé plaats waar je moet zijn. Je kunt de Nieuwe Stek vinden in de Nieuwe Keten.

Kerkdienst gemist?
Wil je een eerdere kerkdienst terugkijken of heb je niet de mogelijkheid om naar de kerk te komen?
Ga naar nk-utrecht.nl/kerkdienstgemist voor het bekijken van onze diensten in beeld en geluid.

Parkeren
De wijkagent houdt de veiligheid van de wijk ook op zondag goed in de gaten.
Ga naar de parkeerinformatie.

KerkdienstNieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a, 3572 VT Utrecht

DesktopSmartphoneTablet