Bidden voor (onze) tieners

Margriet Freeke is met haar gezin net verhuisd naar de wijk Wittevrouwen en heeft afscheid genomen van haar ‘moeder-bidgroep’ Zuilen. Zij zou graag een nieuwe bidgroep willen opstarten aan deze kant van de stad.

Wie heeft er behoefte en ziet de meerwaarde voor een bidgroep waarin volwassenen bidden voor onze kinderen/tieners en hun leeftijdgenoten?
Margriet vindt het bijzonder bemoedigend de vruchten van gericht bidden te ervaren bij jongeren in de stad.
Idee is eens per 2 weken een uur samen te komen. Er kan verder afgestemd worden wat tijdstippen betreft.
Graag je reactie naar margrietfreeke@gmail.com

GemeentegebedGemeentegebed
Nieuwsbrief


Over deze website

Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a, 3572 VT Utrecht

DesktopSmartphoneTablet