Giften

De Nieuwe Kerk wil een hechte, levendige en actieve gemeente zijn. Er gebeurt van alles! Naast de kerkdiensten op zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is er geld nodig.

De Nieuwe Kerk is daarin voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Wilt u meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Dan is uw gift van harte welkom!

Per volwassen Nieuwe Kerk-lid is gemiddeld 60 euro per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen.

Uw gift kunt u op drie manieren overmaken aan de Nieuwe Kerk:

1. Doorlopende maandelijkse gift
U kunt de Nieuwe Kerk een doorlopende machtiging geven voor een structurele maandelijkse gift, door via de volgende link bij betaalwijze voor optie 1 te kiezen pgu.nl/kerkbalans

2. Jaarlijks toezeggen
U kunt de Nieuwe Kerk voor 2017 een bedrag toezeggen, door via de volgende link bij betaalwijze voor optie 2 of 3 te kiezen: pgu.nl/kerkbalans

3. Eenmalige gift
Het rekeningnummer is NL91 RABO 0130 7116 40 t.n.v. Nieuwe Kerk o.v.v. ”gift”.


Collectebonnen en geven via de NK-app
Wilt u specifiek geven aan één van de wekelijkse doelen waarvoor de Nieuwe Kerk collecteert in haar diensten, dan kunt u gebruik maken van collectebonnen of de NK-app. Via de NK-app (mijn.nk-utrecht.nl) kunt u elke week digitaal geven aan de collectedoelen. Lees meerContactpersonen
Heeft u vragen over geven aan de Nieuwe Kerk? Neem dan gerust contact op met een van de fondsenwervers of de penningmeester:

Fondsenwervers
Edvard Hendriksen | edvard.hendriksen [at] gmail.com
Roeland Brouwer

Penningmeester
Casper Havinga


FAQ’s:

-Is mijn gift belastingaftrekbaar?
Ja, uw gift aan de Nieuwe Kerk kunt u jaarlijks aftrekken van uw te betalen inkomstenbelasting bij uw belastingopgave. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u dus tot 52% terug van uw gift aan de Nieuwe Kerk.

Het is ook mogelijk om in een onderhandse overeenkomst vast te leggen dat gedurende tenminste vijf jaar telkens hetzelfde bedrag bijgedragen zal worden aan de kerk. Het grote voordeel daarvan is dat met zo’n overeenkomst de drempel voor de belastingaftrek niet wordt toegepast en de bijdragen dus volledig (!) van de belasting afgetrokken mogen worden. Wilt u meer informatie over de voordelen van periodiek schenken via een dergelijke overeenkomst, neemt u dan contact met ons op.


-Wat gebeurt er met mijn gift aan de Nieuwe Kerk?
Met uw gift worden alle door de Nieuwe Kerk aangeboden activiteiten bekostigd. Denk daarbij aan de zondagse kerkdiensten, de predikanten, pastorale activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw.


-Komt mijn gift niet op een grote hoop bij de PGU terecht?
Nee. De giften van Nieuwe Kerk-leden gaan in zijn geheel naar de Nieuwe Kerk. U maakt uw gift weliswaar over naar de PGU, maar deze komen geheel ten goede aan de NK. De Nieuwe Kerk draagt hier jaarlijks een klein percentage van af aan de PGU voor ondersteunende diensten vanuit de PGU.


-Hoeveel moet ik geven? Wat voor bedrag wordt er van mij verwacht?
Per volwassen Nieuwe Kerk-lid is 60 euro per maand nodig om de jaarlijkse begroting rond te krijgen. Deze 60 euro is het richtbedrag voor iemand met een modaal inkomen. Er zullen leden zijn die minder geven, maar ook die meer zullen willen geven dan dit richtbedrag. Wij vragen iedereen daarom naar draagkracht en vermogen te geven. Ieder lid kan geven wat hij/zij missen kan en kan zelf zijn/haar bijdrage bepalen. De Nieuwe Kerk geeft de voorkeur aan structurele, maandelijkse giften, zodat zij enigszins kan inschatten hoeveel er gedurende het jaar nog verder gaat binnenkomen.


-Op welke manieren kan ik geven?
Uw gift kunt u op drie manieren overmaken aan de Nieuwe Kerk:

1. Doorlopende maandelijkse gift
U kunt ons machtigen middels een automatische incasso site.skgcollect.nl/49/akbincasso

2. Jaarlijks toezeggen
Via de Aktie Kerkbalans kunt u online uw jaarlijkse toezegging regelen via de volgende website: site.skgcollect.nl/49/doel/130/actie-kerkbalans

3. Eenmalige gift
Het rekeningnummer is NL91 RABO 0130 7116 40 t.n.v. Nieuwe Kerk o.v.v. ”gift”.

4. Digitale collectebonnen
Via de NK-app kunt u elke week digitaal geven aan de collectedoelen.
Lees meer

-Ik geef al aan de Diaconie, word er dan ook van mij verwacht om aan de Kerkrentmeesters van de Nieuwe Kerk te geven?
Ja. Uw bijdrage aan de Diaconie komt geheel ten goede aan het werk van de diaconie. De diaconie heeft haar eigen begroting. Voor meer informatie over de diaconie zie http://www.nk-utrecht.nl/a/47/diaconie. De kosten zoals de zondagse kerkdiensten, de predikanten, pastorale activiteiten en het onderhoud van het kerkgebouw worden niet betaald vanuit de diaconie. Uw bijdrage is hiervoor dan ook van groot belang.


-Ik wil eenmalig iets extra overmaken, kan dat?
Ja, eenmalige extra bijdragen worden natuurlijk ook zeer op prijs gesteld. Uw eenmalige giften komen ook geheel ten goede aan de Nieuwe Kerk. Voor eenmalige giften kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer:

NL91 RABO 0130 7116 40 tnv. Nieuwe Kerk ovv. gift.Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a, 3572 VT Utrecht

DesktopSmartphoneTablet