Missie en Visie

Onze missie: 'De Nieuwe Kerk is een gemeenschap van Jezus Christus waar mensen thuiskomen, God eren en bouwen aan Zijn Koninkrijk.' Lees onze visie.

Waar geloven wij als Nieuwe Kerk in? Lees hier onze 'geloofsbelijdenis'.

God als Liefdevolle Vader
Wij geloven in de God van de Bijbel. Hij is almachtig en goed. God heeft ons onvoorwaardelijk lief en verlangt naar een relatie met ons. We mogen Hem onze Vader noemen. We zijn Gods zonen en dochters. Bij Hem zijn we thuis.

Centrale rol voor Jezus Christus
Wij geloven dat Jezus de relatie tussen ons en God heeft hersteld. Hij heeft dit gedaan door naar de wereld te komen om als onschuldig mens te lijden en te sterven aan het kruis. Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood en zo de dood heeft overwonnen. Daardoor is alles vergeven wat wij fout doen en voor verwijdering met God heeft gezorgd.

Heilige Geest als vernieuwer van ons leven
Om Jezus te volgen hebben we vervulling van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest wil ons persoonlijk van binnenuit veranderen en doen groeien in liefde voor God, elkaar en de mensen om ons heen. Wij geloven dat de Heilige Geest de kracht heeft om onszelf en onze omgeving te veranderen.

Gemeente als familie waar je thuis bent
Als gemeente willen een familie voor elkaar zijn en elkaar een thuis bieden. Ieder mens heeft zijn eigen unieke plek, ongeacht leeftijd of achtergrond. Wij geloven in een gemeenschap waarin ruimte is voor persoonlijke geloofsbeleving.

Bouwen aan Zijn Koninkrijk
Wij geloven dat God ons roept om niet voorbij te gaan aan de gebrokenheid van deze wereld. Hij roept ons op om met zorg en respect om te gaan met Zijn schepping, op te komen voor de verdrukten en vrede te brengen. Daarom willen wij onze naasten - ver en dichtbij - dienen met ons hart, onze handen en ons bezit.

Meer lezen
Lees onze visie voor de jaren 2013-2018

Contact
Vragen of opmerkingen horen we graag. Stuur een e-mail naar scriba@nk-utrecht.nl.Nieuwe Kerk, Bollenhofsestraat 138a, 3572 VT Utrecht

DesktopSmartphoneTablet